Попередження про ризики інвестиційної діяльності

Попередження про ризики інвестиційної діяльності на фінансових ринках і здійснення операцій з інструментами Forex і CFD

Результати інвестування, отримані в минулі періоди, не можуть бути гарантією отримання доходів у майбутньому.

Проведення торгових операцій на фінансових ринках з маржинальними фінансовими інструментами відкриває широкі можливості, і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик, отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі слід відповідально підійти до вирішення питання про вибір відповідної інвестиційної стратегії з урахуванням наявних ресурсів.

Дане коротке повідомлення не розкриває всіх ризиків, пов'язаних із здійсненням інвестицій у фінансові інструменти з використанням маржинального кредитування. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до консультантів TeleTrade.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ

 1. Мета цього Повідомлення — надати широкому колу зацікавлених осіб загальну, але можливо більш повну інформацію про ризики, які можуть виникнути у зв'язку з укладенням угод на ринку Форекс та інших фінансових ринках, а також попередити про можливі втрати (збитків) при здійсненні операцій з фінансовими інструментами Форекс і CFD.

  Звертаємо Вашу увагу на те, що внаслідок різноманітності ситуацій, що виникають на фінансових ринках, у тому числі, ринку Форекс, перелік ризиків в цьому Повідомленні не є вичерпним і не розкриває інформації про всі ризики, пов'язані з інвестуванням у фінансові інструменти ринку Форекс і в CFD.

 2. Інвестиційна діяльність з фінансовими інструментами ринку Форекс і CFD відрізняється підвищеним ступенем ризику, оскільки передбачає укладення угод з використанням кредитного плеча і може призвести до втрати не тільки очікуваного доходу від інвестованих коштів, а й до втрати цих коштів. Для цілей цього Повідомлення під ризиком при здійсненні операцій з фінансовими інструментами Форекс і CFD розуміють можливість настання події, що спричиняє або може спричинити за собою недоотримання доходу Клієнтом або втрати інвестованих активів.

 3. Дане Повідомлення не має своєю метою змусити Клієнта відмовитися від здійснення операцій з фінансовими інструментами Форекс і CFD, а покликане допомогти Клієнту зрозуміти й оцінити ризики, пов'язані з інвестуванням в дані фінансові інструменти та відповідально підійти до прийняття зважених інвестиційних рішень.

 4. Торгівля на ринку Форекс та інших фінансових ринках пов'язана з певними ризиками: торговими та неторговими.

  Класифікація ризиків може бути проведена різними способами, зокрема, як це наведено нижче:

  ЗА ДЖЕРЕЛОМ ВИНИКНЕННЯ:

  • системний ризик — ризик, пов'язаний з функціонуванням системи в цілому і не пов'язаний з конкретним фінансовим інструментом. До основних системних ризиків відносяться: політичний ризик, ризик несприятливих (з точки зору умов здійснення бізнесу) змін в законодавстві, макроекономічні ризики (різка девальвація національної валюти, криза ринку державних боргових зобов'язань, банківська криза, валютна криза та ін.). До системних ризиків відносяться також ризики виникнення обставин непереборної сили;
  • несистемний (індивідуальний) ризик — ризик конкретного учасника фінансового ринку: інвестора, форекс-компанії, довірчого керуючого, торгової системи та ін.

  ЗА ФАКТОРАМИ РИЗИКУ:

  • економічний ризик — ризик виникнення несприятливих подій економічного характеру. Імовірність виникнення економічних ризиків зазвичай вища, ніж системних. Виділяють такі види економічних ризиків:

   • ціновий ризик — ризик втрат від несприятливих змін цін. Цілий ряд інструментів має значні внутрішньоденні діапазони зміни цін, що пердбачає високу вірогідність отримання за торговими операціями, як прибутків, так і втрат;
   • валютний ризик — ризик втрат від несприятливих змін валютних курсів;
   • процентний ризик — ризик втрат через негативні зміни процентних ставок;
   • інфляційний ризик — ризик зниження купівельної спроможності грошей;
   • ризик ліквідності — можливість виникнення труднощів з продажем або купівлею фінансового інструменту в певний момент часу, що також може призвести до збільшення розміру спреду. Великий спред істотно ускладнює застосування лімітних стоп-ордерів, що виставляються для обмеження масштабів втрат при відкритті позиції (стоп-лоссів). Щоб уникнути серйозних втрат, Клієнту доведеться постійно відстежувати ситуацію на фінансовому ринку і виявляти розумну активність при управлінні своїми позиціями;
  • правовий ризик — ризик законодавчих змін (законодавчий ризик) — можливість втрат з появою нових або зміною (скасуванням) існуючих законодавчих актів, у тому числі, податкових. Законодавчий ризик включає також можливість втрат від відсутності нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на фінансовому ринку, і зокрема, на ринку Форекс;
  • соціально-політичний — ризик радикальної зміни політичної та економічної ситуації, ризик соціальної нестабільності, в тому числі страйків, ризик початку військових дій;
  • кримінальний — ризик, пов'язаний з протиправними діями третіх осіб, наприклад, такими, як шахрайство, несанкціонований доступ до комп'ютерних систем та конфіденційної інформації і т.д.;
  • операційний (технічний, технологічний, кадровий) — ризик прямих або непрямих втрат:

   • внаслідок несправностей інформаційних, комунікаційних, електронних, електричних та інших систем;
   • через помилки, пов'язані з недосконалістю інфраструктури ринку, в тому числі, технологій проведення операцій, процедур управління, обліку і контролю;
   • через дії (бездіяльність) персоналу.

   Так, при роботі з клієнтським терміналом можуть виникнути збої через проблеми в роботі апаратних засобів, збоїв програмного забезпечення, неправильних налаштувань, застарілої версії ПЗ або поганої якості зв'язку на стороні клієнта. В момент пікових навантажень (наприклад, при виході економічних новин) Клієнт повинен усвідомлювати можливість перевантаження каналу зв'язку і обмеження можливості зв'язатися по телефону з форекс-компанією.

  • природний — ризик, який не залежить від діяльності людини (ризики стихійних лих: землетрус, повінь, ураган, тайфун, удар блискавки і т.д.).
  • техногенний — ризик, викликаний господарською діяльністю людини: аварійні ситуації, пожежі і т.д.

  ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ КЛІЄНТА:

  • ризик втрати доходу — можливість настання події, яка спричиняє часткову або повну втрату очікуваного доходу від інвестицій;
  • ризик втрати інвестованих коштів — можливість настання події, яка спричиняє часткову або повну втрату інвестованих коштів.

  ЗА ЗВ'ЯЗКОМ КЛІЄНТА ІЗ ДЖЕРЕЛОМ РИЗИКУ:

  • безпосередній ризик — джерело ризику безпосередньо пов'язане певними відносинами з Клієнтом;
  • опосередкований ризик — можливість настання несприятливої для Клієнта події у джерела, не пов'язаного безпосередньо з Клієнтом, але такого, що спричиняє ланцюжок подій, які в результаті приводять до втрат у Клієнта.
 5. При здійсненні Клієнтом угод виникають наступні додаткові специфічні види ризиків:

  • Операції з фінансовими інструментами ринку Форекс і з CFD характеризуються підвищеним ступенем ризику, оскільки зважаючи на ефект кредитного плеча, порівняно невелика зміна курсу інструменту може мати значний вплив на стан торгового рахунку Клієнта.
  • У разі, якщо на фінансовому ринку складається ситуація, несприятлива для зайнятої Клієнтом на цьому ринку позиції, є імовірність за порівняно короткий термін понести збиток у розмірі початкового депозиту і будь-яких додаткових коштів, депонованих Клієнтом для підтримки відкритих позицій, укладення Контрактів і здійснення Угод на підставі Договору.
  • При несприятливому для Клієнта русі цін, у випадках, передбачених Договором та Регламентом взаємодії Компанії та Клієнта, позиція Клієнта може бути примусово ліквідована, що може призвести до реалізації ризику втрати прибутку і ризику втрати інвестованих коштів. Клієнт буде відповідальним за будь-які втрати, що утворилися при цьому.
  • Внаслідок умов, що складаються на ринку Форекс, може стати важким чи неможливим закриття раніше відкритої Клієнтом позиції за бажаною ним ціною. Виникнення подібної ситуації можливе, наприклад, при швидкій зміні цін.
  • Стоп-розпорядження, спрямовані на обмеження збитків, не завжди обмежують втрати до розрахованого заздалегідь рівня, так як при швидкій зміні цін на ринку, ціна виконання угоди може значно відрізнятися від стоп-ціни в гіршу сторону.
 6. Цим Компанія інформує Вас про те, що Компанія укладає аналогічні Договори з третіми особами, а також бере доручення третіх осіб за іншими Договорами та здійснює угоди та інші операції з фінансовими інструментами ринку Форекс і з CFD в інтересах третіх осіб і у власних інтересах.
 7. Цим Компанія повідомляє Клієнта про те, що угоди та інші операції з фінансовими інструментами ринку Форекс і з CFD в інтересах третіх осіб і у власних інтересах Компанії можуть створити конфлікт між майновими та іншими інтересами Компанії і Вами.
 8. Також Клієнт інформується про те, що Компанія не гарантує доходів і не дає будь-яких запевнень щодо доходів від операцій, проведених нею за Договором з Клієнтом. Клієнт самостійно приймає рішення про здійснення операцій на фінансовому ринку з фінансовими інструментами, а також самостійно визначає інвестиційну стратегію.
 9. Операції на ринку Форекс та інших фінансових ринках можуть спричинити фінансові втрати, минулий досвід не визначає фінансові результати в майбутньому. Будь-який фінансовий успіх інших осіб не гарантує отримання таких самих результатів для Клієнта.
 10. Враховуючи вищевикладене, Клієнту слід уважно розглянути питання про те, чи ризики, що виникають при проведенні операцій з фінансовими інструментами ринку Форекс і з CFD, є прийнятними для нього, з урахуванням його інвестиційних цілей і фінансових можливостей.
 11. Все вищесказане не має на меті змусити Клієнта відмовитися від здійснення угод, а лише покликане допомогти Клієнту зрозуміти ризики цього виду бізнесу, визначити їх прийнятність, оцінити свої фінансові цілі та можливості і відповідально підійти до вирішення питання про вибір відповідної інвестиційної стратегії.
Технічна підтримка: +0800501633
Рус Укр

© 2000-2024. Всі права захищені.

Сайт знаходиться під управлінням Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і дається виключно з метою ознайомлення.

Участь TeleTrade в саморегулюючих організаціях: ГК TeleTrade приділяє особливу увагу розвитку регулювання фінансових ринків.

Ми зацікавлені в якісній законодавчій базі, що забезпечує максимально комфортні умови для всіх учасників ринку Форекс, які працюють в нашій країні.

Інформація, представлена на сайті, не є підставою для прийняття інвестиційних рішень і надається виключно для ознайомлення.

Попередження про ризики: Торгівля на фінансових ринках (зокрема торгівля з використанням маржинальних інструментів) відкриває широкі можливості і дозволяє інвесторам, готовим піти на ризик, отримувати високий прибуток, але при цьому несе в собі потенційно високий рівень ризику отримання збитків. Тому перед початком торгівлі слід всебічно розглянути питання про прийнятність проведення подібних операцій з точки зору наявних фінансових ресурсів і рівня знань.

Політика конфіденційності
Використання інформації: при повному або частковому використанні матеріалів сайту посилання на TeleTrade як джерело інформації обов'язкове. Використання матеріалів в інтернеті має супроводжуватися гіперпосиланням на сайт teletrade.com.ua. Автоматичний імпорт матеріалів і інформації з сайту заборонено.

З питань використання матеріалів сайту звертайтеся в PR-відділ.

Обратная связь
Online чат
Заказать звонок
Вверх
Корисні новини
у соціальних мережах та месенджерах. Оберіть свій спосіб
підключитися!
Введите запрос
Зворотний дзвінок